လာမယ့်​ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်န့​မှာ စတင်ဖွင့်​လှစ်မယ့်​ လွတ်လပ်ြခင်း​အနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲ​ေတာ် (THE ART of FREEDOM FILM FESTIVAL) မှာ ြပိုင်ပွဲဝင် ဇာတ်ကား​ေပါင်း​ ၁၅၀ ​ေလာက်အထိ ရှိ​ေနြပီြဖစ်ပါတယ်။

ြမန်မာ့​ရုပ်ရှင်​ေလာကနဲ့​ အနုပညာ​ေလာကသား​ေတွထဲက နာမည်ြကီး​ ဒါရိုက်တာ သရုပ်​ေဆာင်​ေတွ အပါအဝင် ဝါသနာရှင် ၁၅၀ ​ေလာက်ရဲ့​ ဇာတ်ကား​ေတွ ဒီ​ေန့​ေနာက်ဆံုး​ေန့​အထိ ဇာတ်ကား​ေပါင်း​ ၁၅၀ ​ေလာက် ရှိ​ေနတာပါ။

ဒါနဲ့​ပတ်သက်ြပီး​ လွတ်လပ်ြခင်း​အနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲ​ေတာ်ကို ဦး​ေဆာင် စီစဉ်​ေနတဲ့​ ဒါရိုက်တာ မင်း​ထင်ကိုကိုြကီး​က အခုလို ​ေြပာြပပါတယ်။

“သိထား​တဲ့​သတင်း​အရ တရား​ဝင်​ေတာ့​ မဟုတ်​ေသး​ဘူး​။ အခု​ေလာ​ေလာဆယ် ဇာတ်ကား​ ြပည်တွင်း​က film maker ​ေတွရယ်၊​ အနုပညာနယ်ပယ် ​ေလာကထဲမှာ ရှိ​ေနတဲ့​ ဒါရိုက်တာ​ေတွရယ်၊​ ရိုက်ထား​တဲ့​ကား​ေပါင်း​ ၁၅၀ ​ေလာက် လက်ခံရရှိြပီး​ေနြပီ။ တိတိကျကျဆိုရင် ညပိ်ုင်း​မှပဲ အတိအကျ ​ေြပာနိုင်ပါမယ်။ ​ေမာင်​ေမာင်ဦး​(စနိုး​ဝှိုက်)၊​ ဝိုင်း​၊​ ဒါရိုက်တာ ကို​ေပါက်တို့​၊​ သူတို့​က​ေတာ့​ အ​ေစာဆံုး​ပဲ။ နံပါတ်တစ်ပဲ။ ​ေလာ​ေလာဆယ် အဲ​ေလာက်ပဲ သိထား​တယ်။”

လွတ်လပ်ြခင်း​အနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲ​ေတာ် (THE ART of FREEDOM FILM FESTIVAL) ကို လာမယ့်​ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်​ေန့​မှာ ရန်ကုန်ြမို့​၊​ ြပည်လမ်း​မ​ေပါ်က ​ေတာ်ဝင်စင်တာမှာ စတင်ဖွင့်​လှစ်မှာြဖစ်ြပီး​ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် ကိုယ်တိုင် ဖွင့်​လှစ်​ေပး​မှာြဖစ်ပါတယ်။

ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်​ေန့​က​ေန ၃ ရက်​ေန့​အထိကို​ေတာ့​ ြပိုင်ပွဲဝင်ဇာတ်ကား​ေတွကို အခမဲ့​ ြပသမှာြဖစ်ြပီး​ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် လွတ်လပ်​ေရး​ေန့​မှာ​ေတာ့​ ဆု​ေတွကို ချီး​ြမှင့်​သွား​မှာလည်း​ ြဖစ်ပါတယ်။

ဒီအနုပညာပွဲ​ေတာ်မှာ ဝင်​ေရာက်ယှဉ်ြပိုင်ထား​တဲ့​ သရုပ်​ေဆာင် ဒါရိုက်တာ ကို​ေကျာ်သူကလည်း​ သူ့​ရဲ့​ ြပိုင်ပွဲဝင် ဇာတ်ကား​နဲ့​ ပတ်သက်ြပီး​ အခုလို ​ေြပာြပပါတယ်။

“​ေခါင်း​စဉ်က​ေတာ့​ Freedom ပဲ၊​ အဓိက​ေတာ့​ စစ်နဲ့​ြငိမ်း​ချမ်း​ေရး​ပဲ။ ​ေရွှတိဂံု ဘုရား​ေရှ့​တို့​ ဘာတို့​မှာရိုက်တယ်။ စစ်သား​ အ​ေယာက် ၃၀၀၊​ ၄၀၀ ​ေလာက်နဲ့​၊​ စစ်သား​က​ေတာ့​ သက်ရှိစစ်သား​ေတွ မဟုတ်ဘူး​။ စစ်သား​ရုပ်က​ေလး​ေတွနဲ့​ပဲ။”

အာဏာရှင်စနစ်နဲ့​ နှစ်​ေပါင်း​များ​စွာြကာ​ေအာင် အုပ်ချုပ်ခံခဲ့​ရတဲ့​ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ တင်း​ကျပ်တဲ့​ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာ ြဖတ်​ေတာက်မှု​ေတွကို ြမန်မာအနုပညာ​ေလာကသား​ေတွ ခံစား​ခဲ့​ြကရြပီး​ အစိုး​ရသစ်လက်ထက်မှာ အခုလို လွတ်လပ်တဲ့​ အနုပညာပွဲ​ေတာ်တခုအြဖစ် ကျင်း​ပနိုင်ခဲ့​တဲ့​အ​ေပါ်ကို ဦး​ေဆာင် စီစဉ်​ေဆာင်ရွက်​ေနတဲ့​ ဒါရိုက်တာ မင်း​ထင်ကိုကိုြကီး​က အခုလို ​ေြပာပါတယ်။

“ြမန်မာနိုင်ငံမှာ ရုပ်ရှင်ဆိုတာက တကယ်တန်း​ေြပာရင် အခု အ​ေြပာင်း​အလဲ ကာလမှာ ရုပ်ရှင်ဆိုတာ အရမ်း​အ​ေရး​ြကီး​တဲ့​ အရာတခု​ေတာ့​ မဟုတ်ပါဘူး​။ တကယ့်​ကို အ​ေြပာင်း​အလဲ​ေတွရဲ့​ ဟိုး​ေအာက်ဆံုး​အ​ေြခမှာ ရှိ​ေနတဲ့​ နိုင်ငံရဲ့​ အရာ​ေလး​တခုပါ။ ဒါ​ေပမယ့်​ ဒီရုပ်ရှင်က​ေန ကိုယ်တို့​ရဲ့​ နှစ်​ေပါင်း​များ​စွာ ခံစား​ြကံု​ေတွ့​ေနရတဲ့​ မလွတ်လပ်မှု​ေတွကို ကိုယ်တို့​ အခုရုပ်ရှင်​ေတွနဲ့​ တင်ြပဖို့​ အခွင့်​အ​ေရး​ေလး​ ရှိလာတယ်။ အဲဒီဟာ​ေလး​ေတွကို လူ​ေတွက စိတ်ဝင်စား​ြကတယ်။ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ​ေတွကလည်း​ စိတ်ဝင်တစား​ ရှိလာြကတယ်။ ဆိုတဲ့​ဟာ​ေလး​ေပါ်မှာ ​ေတာ်​ေတာ်​ေလး​ကိုပဲ ​ေကျနပ်အား​ရပါတယ်။”

လွတ်လပ်ြခင်း​ အနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲ​ေတာ်ကို သရုပ်​ေဆာင် လူရွှင်​ေတာ် ကိုဇာဂနာ လွတ်ြငိမ်း​ချမ်း​သာခွင့်​နဲ့​ နှစ်ရှည်​ေထာင်ဒဏ်က​ေန ြပန်လည်လွတ်လာြပီး​ ရက်ပိုင်း​မှာပဲ စတင်ြပီး​ ဦး​ေဆာင်စီစဉ် ​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​တာြဖစ်ပါတယ်။

ဒီပွဲ​ေတာ်မှာ အာဏာပိုင်​ေတွရဲ့​ ဆင်ဆာြဖတ်​ေတာက်မှု​ေတွ မပါတဲ့​ ရုပ်ရှင်အနုပညာ ဖန်တီး​မှု​ေတွကို ြပပွဲအြဖစ်နဲ့​ေရာ ြပိုင်ပွဲအြဖစ်နဲ့​ပါ ကျင်း​ပဖို့​ ြပင်ဆင်ခဲ့​ြကတာြဖစ်ပါတယ်။

ဆုရရှိသူ​ေတွကို ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်က ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် လွတ်လပ်​ေရး​ေန့​ ပိတ်ပွဲအခမ်း​အနား​မှာ ဆု​ေတွ​ေပး​အပ် ချီး​ြမှင့်​သွား​မှာြဖစ်ပါတယ်။

2011.12.20 DVB