2011.10.17_ZARGARNAR_ambassade_FR.jpg

ေအာက္တိုဘာလ (၁၇) ရက္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး သီယဲရီမာသူး သည္၎၏ေနအိမ္၌္မ်ားမၾကာမီရက္အတြင္းကသမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ျဖင့္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ွဇာဂနာကိုလက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ေတြ႕ဆံုရျခင္းမွာျပင္သစ္အစိုးရႏွင့္တကြျပင္သစ္ျပည္သူမ်ား၏လြတ္ေျမာက္လာေသာ ဇာဂနာကိုေတြ႕ျမင္ရေသာဝမ္းသာပီတိကိုမ်ွေဝခံစားေစလို၍ျဖစ္ပါသည္။

2011.10.17 Ambassade de France