အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာျပီးေသာ ပါရမီရွင္ လူရႊင္ေတာ္ ဇာဂနာကို မဇၩိမသတင္းေထာက္က ႐ုပ္သံ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ထားရာမွ ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နာဂစ္ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ေထာက္ခံပြဲကို ကသုတ္ကရက္ လုပ္ျဖစ္သြားတယ္။ အဲ့ဒီ အခ်ိန္ အကိုတို႔က ကူညီမႈေတြ လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ အဲ့ဒီအေနအထားအေပၚ အကို႔အျမင္ေလး ေျပာပါဦး။

တကယ့္တကယ္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲ့ဒီ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆႏၵမဲေပးတာ က်ေနာ္ေပးကို မေပးလိုက္ရဘူး။

အဲ့တုန္းက က်ေနာ္တို႔ ရပ္ကြက္မွာ က်ေနာ္ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္ကို မဲစာရင္းထဲ မထည့္ေတာ့ က်ေနာ္မဲ မေပးလိုက္ရဘူး။ (ရယ္လ်က္) အဲ့ေတာ့လဲ ႏိုင္ငံသား တေယာက္ အေနနဲ႔ က်ေနာ္

ေထာက္ခံသည္ ျဖစ္ေစ ကန္႔ကြက္သည္ ျဖစ္ေစ က်ေနာ့္မွာ ေထာက္ခံမဲေကာ ကန္႔ကြက္မဲေကာ ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိပါလ်က္နဲ႔ က်ေနာ္ မဲေပးခြင့္ အဲ့ဒီတုန္းက ဆံုးရံႈးခဲ့တယ္။ ဒါကေတာ့ သိပ္မေကာင္းဘူး ေပါ့။ အဲ့ေတာ့ ဒါအေပၚ မွာမဲေပးခြင့္မရခဲ့တာ က က်ေနာ့္ မဲေပးခြင့္ ဆံုးရံႈးခဲ့တယ္ပဲ ေျပာရမွာပဲ။

Burmese version Bur ျမန္မာ

2011.10.14 The Irrawaddy - Burma’s Charlie Chaplin Picks Up Where He Left Off

2011.10.14 Mizzima - Zargana’s already cracking jokes

2011.10.14 Burmese version Bur ျမန္မာ Mizzima - Zargana’s already cracking jokes